Prace przy rewaloryzacji zieleni przeprowadzone zostały na odcinku od ul. Półwiejskiej po okolice skrzyżowania z ul. Łąkową. Wskazała je do wykonania Rada Osiedla Stare Miasto, która przeznaczyła również środki na ten cel.

By zapewnić większy, tak potrzebny szczególnie latem cień dosadzonych zostało dziewięć drzew. Są to dwa platany klonolistne oraz siedem głogów pośrednich. Pomiędzy jezdnią, a chodnikiem posadzonych jest także kilkaset krzewów, bylin i traw ozdobnych  m.in. śnieguliczka, sosna pumilio, bodziszek korzeniasty, proso rózgowate.

Dzięki temu poprawi się także estetyka ulica. Jako, że wzdłuż niej chodzi wielu pieszych to ustawiliśmy dodatkowe ławki, tak by można było usiąść i odpocząć oraz kosze na odpadki dla zachowania porządku.

Koszt prac to 63 tysiące złotych. Rada Osiedla Stare Miasto przeznaczyła środki finansowe na przeprowadzenie prac.

W pełnej krasie nową zieleń na ul. Krakowskiej będzie można podziać już od wiosny.