Ze względu na postęp prac, konieczne jest zamknięcie chodnika przylegającego do torowiska tramwajowego, po stronie południowej. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek o długości ok. 150 metrów od ul. Milczańskiej w kierunku ul. Piaśnickiej. Wykonawca zapewni obejście zamkniętego fragmentu pobliskimi chodnikami i oznaczenie tablicami w terenie. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie kierunkowe.

Schemat organizacji ruchu

PIM