Projektowane rozwiązania dotyczą zmiany kierunków ruchu na ulicach: Słonecznej (na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Strzecha), Sowińskiego (na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Promienistej), Konfederackiej, Księżycowej oraz Belwederskiej (na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Pogodnej), uspokojenia ruchu i wprowadzenia elementów związanych z uporządkowaniem parkowania oraz wyznaczeniem kontraruchu rowerowego.

Celem zmian jest uporządkowanie ruchu, podniesienie komfortu i bezpieczeństwa nie zarówno pieszych, jak i pozostałych uczestników ruchu.

Miejski Inżynnier Ruchu wraz z Urzędem Miasta Poznania zapraszają na spotkanie warsztatowe 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, swój udział w warsztatach prosimy zgłaszać pod adresem: konsultacje@um.poznan.pl, do dnia 5 grudnia 2022 r.

Podczas warsztatów, Miejski Inżynier Ruchu zaprezentuje i omówi propozycje organizacji ruchu, wysłucha sugestii mieszkańców, a także wspólnie z nimi wypracuje konkretne rozwiązania.

Warsztaty będą elementem konsultacji społecznych, których cały proces potrwa od 28 listopada do 18 grudnia 2022 r.

W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi, opinie i propozycje wysyłając wiadomość e - mail na adres: konsultacjemir@um.poznan.pl, lub dostarczając je na piśmie na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Miejski Inżynier Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 w Poznaniu.

Do pobrania:

Pogodno - konsultacje społeczne_plakat

Pogodno - konsultacje społeczne_ulotka