Nasadzenia zieleni w rejonie Chwaliszewa zakończyły się kilka dni temu. Niewykorzystywane przestrzenie przy ulicy Chwaliszewo i placu Międzymoście zostały odbrukowane i zamienione w mini zieleńce. Dzięki temu już przyszłym roku będzie można podziwiać kwitnące tam byliny i trawy ozdobne. Miejsca starczyło również na posadzenie dwóch drzew - klonów polnych.

To nie jedyne drzewa jakie pojawiły się w tym rejonie Starego Miasta. Kolejne klony zostały posadzone na sąsiedniej ulicy Ewangelickiej (4 sztuki) i Mostowej (8 sztuk) na odcinku od ulicy Ewangelickiej do Wszystkich Świętych. Pojedyncze nasadzenia drzew miały również miejsce na ulicach: 23 lutego, Nowowiejskiego, Rybaki i alejach Niepodległości.

Warto dodać, że Rada Osiedla Stare Miasto współfinansowała nasadzenia ze środków będących w jej dyspozycji.