Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały przesunięcie rozpoczęcia robót na ul. Matejki na 2 grudnia br. Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Niegolewskich do ul. Berwińskiego. Zachowany zostanie tutaj ruch dwukierunkowy, a po obu stronach ulicy będą wyznaczone równoległe miejsca postojowe. W kolejnych dniach wykonawcy przeniosą się na ulice Chociszewskiego, Szymborską i Potworowskiego.

Najważniejszą zmianą na ul. Chociszewskiego będzie uporządkowanie parkowania. Ulica pozostanie dwukierunkowa, zachowany zostanie również równoległy sposób postoju. Z parkowania zostaną natomiast wyłączone przestrzenie położone zbyt blisko skrzyżowań lub przejść dla pieszych. Wyznaczone zostaną trzy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na całej ulicy obowiązywać będzie ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h.

Również na ul. Szymborskiej kierunek ruchu nie zmieni się – możliwy będzie przejazd tą ulicą w jednym kierunku od ul. Chociszewskiego do ul. Hetmańskiej. Parkowanie będzie możliwe wyłącznie po wschodniej stronie ulicy, na miejscach równoległych. Wprowadzony zostanie kontraruch rowerowy, a prędkość będzie ograniczona do 30 km/h.

Na ul. Potworowskiego też zostanie utrzymany istniejący jeden kierunek ruchu od ul. Jarochowskiego do ul. Głogowskiej. Wyznaczone zostaną równoległe miejsca parkingowe po obu stronach. W pobliżu skrzyżowania z ul. Bogusławskiego pojawi się „koperta” dla osób z niepełnosprawnościami. Utrzymany będzie istniejący kontraruch rowerowy.

Prace na ulicach Chociszewskiego i Szymborskiej rozpoczną się 3 grudnia, a na ul. Potworowskiego 4 grudnia. W każdym z tych miejsc roboty powinny potrwać jeden dzień. Należy jednak podkreślić, że kluczowy wpływ na termin rozpoczęcia i zakończenia prac będzie miała pogoda – padający deszcz lub śnieg uniemożliwia wykonywanie oznakowania poziomego, również jeżeli opady wystąpiły dzień wcześniej i nawierzchnia jest nadal mokra.


Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na wszystkich czterech ulicach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Ponadto każdorazowo za wycieraczki aut parkujących w rejonie planowanych prac trafiają ulotki informujące o konieczności przeparkowania pojazdu. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 500 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Opłaty za postój zaczną być pobierane dopiero po uruchomieniu SPP na Łazarzu, które jest planowane na 1 lutego 2021 roku.

Projekty organizacji ruchu dla pozostałych ulic Łazarza, które objęte będą SPP są dostępne tutaj.
Harmonogram prac na kolejnych ulicach jest dostępny na stronie www.zdm.poznan.pl w zakładce Wdrażanie Strefy Płatnego Parkowania Wilda i Łazarz.