Od czerwca jest on już w pełni przejezdny, a w ostatnim czasie pojawiło się tam oznakowanie uwzględniające ruch rowerowy. Do wykonania pozostały drobne prace wykończeniowe. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ruch rowerowy na wiadukcie poprowadzony został pasami dla autobusów. Trwające prace wykończeniowe dotyczą głównie spodu wiaduktu, czyli części nad przystankiem tramwajowym. To m.in. szpachlowanie i prace malarskie, a także związane z renowacją oznakowania przystanków.

W ramach prac u spodu wiaduktu poprawiła się estetyka i bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na tramwaj - belki konstrukcyjne zostały odnowione, co zapobiegnie odpadaniu elementów betonowej otuliny nad przystankiem i zwiększy trwałość konstrukcji. Zamontowano też nowoczesne energooszczędne oświetlenie, które doświetliło przystanek i poprawiło komfort podróżnych.

Przed remontem wiadukt nad PST Szymanowskiego był w złym stanie technicznym. Nawierzchnia miała liczne spękania i zniekształcenia, krawężniki były zdeformowane, balustrady skorodowane, a schody - popękane. W ramach inwestycji wymieniono m.in. płyty jezdne wiaduktu, nawierzchnię i zamontowano nowe balustrady. Piesi korzystają z postawionych na nowo schodów, a na pasach dla autobusów położona została nowatorska nawierzchnia typu Densiphalt, która łączy najlepsze właściwości betonu i asfaltu.

Dodatkowo w ramach zadania wskazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego wyremontowano murki oporowe i pochylnie prowadzące na przystanek tramwajowy od strony osiedla Zygmunta Starego, a także zamontowano nowoczesne oświetlenie LED.

PIM