Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę prac budowlanych.

- Inwestycja obejmuje budowę nowej jezdni wraz z rozbudową skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych i zjazdów do posesji. Na te wszystkie prace wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał rok od dnia podpisania umowy - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Celem inwestycji jest odciążenie ul. Dąbrowskiego i stworzenie wygodnego dojazdu dla mieszkańców ulicy. Nowy, około kilometrowy odcinek drogi, będzie przedłużeniem istniejącej ul. św. Wawrzyńca. Wybudowany zostanie wzdłuż nasypu kolejowego jako jednojezdniowa droga, na której kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż południowej części jezdni powstanie chodnik dla pieszych oraz droga rowerowa. Planowane roboty obejmują także budowę przystanków autobusowych.

Istniejący układ komunikacyjny zostanie dostosowany do nowej drogi, dlatego zakres inwestycji obejmuje też prace na skrzyżowaniach ul. św. Wawrzyńca z ul. Niestachowską i ul. Żeromskiego oraz z ul. Kościelną, gdzie zmodernizowana zostanie m.in. sygnalizacja świetlna. Na całej długości nowego odcinka drogi pojawi się oświetlenie uliczne.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie odpowiadał również za budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolektora i kanałów ogólnospławnych w rejonie inwestycji (w ramach zadania powierzonego przez spółkę Aquanet).

Termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym został wyznaczony na 16 września 2020 r.