Z tego powodu przy części zjazdów na Wartostradę oraz w kilkunastu punktach na trasie jeszcze przed weekendem ustawione będą barierki i znaki zakazu ruchu.

Wyłączone z użytkowania mają być najniżej położone części Wartostrady, znajdujące się po obu stronach rzeki, od okolic mostu Królowej Jadwigi po most Chrobrego, a także odcinek wzdłuż Cybiny w rejonie ICHOT oraz fragmenty położone na wysokości os. Piastowskiego i w okolicach ulic Piastowskiej i Bielniki.