Zakład Robót Drogowych ma zaplanowane naprawy nawierzchni jezdni na ulicach: Bałtyckiej (Antoninek), Lechickiej (okolice ulic Umultowskiej i Murawa) oraz na Góreckiej i Promienistej. Kontynuowane będą prace na ul. Literackiej.