To kontynuacja prac remontowych sprzed dwóch lat, kiedy wymieniliśmy nawierzchnię jezdni na odcinku od ulicy Jawornickiej do Krośnieńskiej. Teraz przyszedł czas na odcinek pomiędzy ulicami Jugosłowiańską i Jawornicką.

Prace będą polegać na sfrezowaniu zdegradowanej, wielokrotnie łatanej nawierzchni, a następnie na ułożeniu warstw wiążącej i ścieralnej. Z uwagi na duży zakres prac remontowych i w celu minimalizacji utrudnień prace będą prowadzone etapami. W pierwszym etapie prace będą wykonywane na lewym pasie jezdni. Samochody będą mogły korzystać wyłącznie z pasa prawego. Objazd zamykanego lewoskrętu w ul. Jugosłowiańską wyznaczono ulicami: Promienistą, Taczanowskiego i Jugosłowiańską.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności. Zmienią się trasy autobusów – szczegóły na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Koszt remontu wynosi 580 tysięcy złotych.