Nowa nawierzchnia dla pieszych zostanie ułożona po wschodniej stronie ulicy na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Roboczej. Stary, zniszczony chodnik wykonany był z różnych materiałów. Teraz jego nawierzchnia zostanie ujednolicona. Na głównym ciągu zostanie ułożona z płytek betonowych 50x50, pasy kompensacyjne (przy kamienicach) będą z kostki kamiennej 9x11, a kostka cięta 9x10 zostanie ułożona na zjazdach do posesji.

W ramach prac przygotowane zostaną także miejsca pod nasadzenia zieleni (które są używane przez pieszych, rowerzystów i kierowców), które mają zostać przeprowadzone na wiosnę.

Koszt prac brukarskich wyniesie ponad 450 tysięcy złotych, a część tej kwoty stanowią środki znajdujące się w dyspozycji Rady Osiedla Wilda. Prace remontowe będą prowadzone do końca listopada.