Chodnik zostanie wyremontowany po północnej stronie ulicy na odcinku od ulicy Chochołowskiej do posesji nr 24. Stara nawierzchnia z masy bitumicznej zostanie zastąpiona nową z kostki betonowej. Dodatkowo zostanie odnowiony trawnik znajdujący się pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Zieleń zostanie zabezpieczona słupkami przed nielegalnym parkowaniem.

Termin zakończenia prac remontowych został wyznaczony na 6 grudnia.