Wcześniej droga dojazdowa do szpitala była zbyt wąska, co szczególnie utrudniało wyjazd karetek pogotowia i miejskich autobusów. Głównym celem inwestycji było wybudowanie bezkolizyjnego wyjazdu pojazdów ratunkowych od strony szpitala im. J. Strusia w kierunku ul. Szwajcarskiej. Lepszy dojazd zyskały też autobusy miejskie, które zatrzymują się pod szpitalem.

Prace budowlane trwały około trzech miesięcy. Dzięki nim udało się poszerzyć dotychczasowy dojazd do szpitala. Korzystać będą z niego nie tylko karetki pogotowia i autobusy, lecz również samochody osób odwiedzających pacjentów. Nowe pasy ruchu dobudowano na dwóch odcinkach: od wyjazdu z istniejącego parkingu do ul. Piaseckiego oraz od ul. Piaseckiego do ul. Szwajcarskiej. Stara jezdnia zyskała nową nawierzchnię.

Razem z poszerzonym odcinkiem od ul. Szwajcarskiej do Piaseckiego powstał chodnik i droga rowerowa. Ścieżkę rowerową dobudowano też od ul. Piaseckiego do szpitala. Na jej końcu, pomiędzy drogą dla karetek pogotowia a drogą dojazdową do wejścia do szpitala, stanął zadaszony parking dla rowerów. Do zmian w układzie komunikacyjnym dostosowana zostanie sygnalizacja świetlna, a całość uzupełnia nowa zieleń.

PIM