Prace prowadzone były po południowej stronie ulicy, na odcinku ponad 100 metrów od skrzyżowania z ul. Piątkowską. Zerwana została stara nawierzchnia i ułożona nowa. Przy przejściu dla pieszych wymienione zostały barierki blokujące niezgodne z prawem i stwarzające zagrożenie parkowanie lub przebieganie przez jezdnię przed przejściem.

- Cieszy nas, że tyle udało się zrobić w tym roku – mówi Robert Kołaczyk z Rady Osiedla Winiary. – Najpierw jezdnia, teraz chodnik – dodaje.

To właśnie chodnikiem położonym na ul. gen. Maczka prowadzi droga do przystanków PST, autobusowych i sklepu. Teraz przechodnie mogą korzystać z bardzo wygodnej i estetycznej nawierzchni.

Remont kosztował 53 tysiące złotych i był finansowany głównie ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Winiary.