Kontynuowane są większe prace na ulicach: Głogowskiej (pomiędzy ul. Rawicką, a ul. Czempińską), Warszawskiej (od ul. Mogileńskiej do ul. Krańcowej) oraz na ul. Rynkowej. Na ul. Dąbrowskiego (na wysokości ul. Pilotów) trwa wymiana barier sprężystych.