Wymiana tablic z nazwami ulic prowadzona jest sukcesywnie od kilku lat. W tym roku nowe mają zostać zamontowane na Strzeszynie, Kiekrzu, Morasku, Piątkowie oraz części Radojowa (tzw. Nowa Wieś Dolna), a także w kilku innych punktach miasta gdzie już wcześniej rozpoczęto zamianę.

Na nowych tablicach, zgodnych z Systemem Informacji Miejskiej, oprócz nazwy ulicy, umieszczona jest również nazwa jednostki obszarowej (np.: Wola). W prawym lub lewym dolnym rogu natomiast znajduje się oznaczenie, w którym kierunku względem danej tablicy numery adresowe rosną lub maleją. To bardzo pomocne, gdy szuka się konkretnego punktu. Wiadomo, w którą stronę jechać lub iść, a także można w przybliżeniu określić odległość do pokonania.

Tablica nowego typu

Wielu mogą dziwić umieszczone na tabliczce nazwy jednostki obszarowej. Często odbiegają one od zwyczajowych nazw, gdyż określają bardziej dokładną lokalizację. Jako przykład można podać Łacinę, która leży na Nowym Mieście (obszarowo to niemal połowa Poznania), tuż przy Ratajach i Malcie – ale nie jest ich częścią.

W kolejnych latach będziemy kontynuować tego typu prace, tak by bardziej użyteczne, nowe tablice zamontowane zostały przy wszystkich poznańskich ulicach.

Tablica, którą można wylicytować na rzecz WOŚP

Przypominamy także o tym, że można wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zbliżający się 30. Finał WOŚP to okazja do wsparcia leczenia najmłodszych, ale również szansa na wylicytowanie unikatowych tablic z nazwami poznańskich ulic. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.