Z wygrodzeniem jezdni trzeba liczyć się na ul. błogosławionego Marka z Aviano oraz na ul. Dolna Wilda, ul. Czechosłowackiej i ul. Roboczej. Kontynuowane będą prace na ul. Warszawskiej (część prowadzona stronę Śródki). W rejonie wiaduktu Narutowicza wymieniane będą bariery sprężyste.