Wyremontowany został kolejny odcinek chodnika na ulicy Składowej (po północnej stronie ulicy). Podobnie jak na wykonanych w ubiegłych latach fragmentach, zamiast zniszczonych płytek została ułożona kostka betonowa. Wjazdy zostały wykonane z kostki kamiennej. Piesi mogą już komfortowo kierować się tędy w stronę dworca oraz do instytucji i obiektów handlowych funkcjonujących wzdłuż ulicy.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Rady Osiedla Stare Miasto: Jacek Maleszka i Małgorzata Osińska. Koszt prac brukarskich wyniósł 120 tys. złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji rady osiedla.