Biegnąca wzdłuż ul. Dolna Wilda droga rowerowa R9 zaliczana jest do najważniejszych w mieście. To jedna z ujętych w Programie Rowerowym tras radialnych, łączących centrum Poznania z dzielnicami położonymi na jego obrzeżach. W zeszłym roku zakończyła się budowa jej kluczowego odcinka, który zapewnił rowerzystom wygodny i bezpieczny przejazd od ul. św. Jerzego do ul. Półwiejskiej. Ostatnim miejscem, gdzie brakuje infrastruktury rowerowej jest odcinek pomiędzy ul. Piastowską (skrzyżowanie przy wjeździe to Aquanetu), a ul. Czechosłowacką. Ale i to wkrótce się zmieni.

Powstanie wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5m i minimum 2,5-metrowego chodnika poprawi komfort i bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, którzy obecnie pomiędzy ul. Piastowską i Czechosłowacką muszą korzystać z jednej przestrzeni. W ramach inwestycji powstanie również przejazd rowerowy przez zachodni wlot skrzyżowania z ul. Piastowską oraz dowiązanie do infrastruktury rowerowej w ul. św. Szczepana.

4 sierpnia otwarto oferty zgłoszone w postępowaniu przetargowym na rozbudowę pasa drogowego ul. Dolna Wilda, polegającą na budowie chodnika i drogi rowerowej na wskazanym wyżej odcinku. Oferty złożyły dwie firmy. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów. Wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie 110 dni na realizację przedmiotu umowy, tj. skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów i przeprowadzenie prac budowlanych.