Chwilowe wygrodzenie możliwe na ul. Baraniaka. Na ul. Niestachowskiej wymieniane będą bariery sprężyste.