Prace drogowe zaplanowane są na ul. Leśnowolskiej (w okolicy szkoły). Kontynuowana jest naprawa jezdni na ul. Warszawskiej oraz remonty ciągu pieszo – rowerowego na ul. Hetmańskiej i jezdni na ul.  Zgoda.