Ponadto remonty cząstkowe jezdni zostały zaplanowane na rondzie Starołęka (dokończenie prac), na północnej jezdni ulicy Warszawskiej (odcinek pomiędzy ulicami Krańcową i św. Michała), w rejonie skrzyżowania ulic Garbary i Małe Garbary oraz na ulicach Strzeszyńskiej i św. Michała.

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.