Rozpoczynamy remont chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Chociszewskiego po ul. Winklera (po obu stronach).

Nowa nawierzchnia ułożona zostanie z płyt (50x50 cm), a zjazdy z szarej kostki. Nie trzeba będzie już chodzić po zniszczonym, zbudowanym z różnych materiałów chodniku. Przygotowane zostaną także miejsca pod nasadzenia zieleni (tereny zniszczonych trawników będą zrekultywowane), które będą prowadzone jesienią.

Prace prowadzone będą najpierw na odcinku pomiędzy ul. Chociszewskiego a ul. Hetmańską. Następnie od ul. Hetmańskiej do ul. Winklera. Możliwe są jedynie chwilowe zamknięcia poszczególnych odcinków remontowanego chodnika.

Środki na remont w kwocie  626 tys. zł. pochodzą z wpływów z SPP (na terenie Osiedla Święty Łazarz). Planowany termin realizacji to 30 czerwca.