Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 3 sierpnia do 30 września 2020 r., w związku z budową gazociągu w pasie drogowym ul. Niestachowskiej wygradzane będą kolejne fragmenty ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ulicy na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do okolic skrzyżowania z ul. Warmińską. Utrzymany zostanie ruch pieszych i rowerzystów, który miejscowo może odbywać się umocnionymi ciągami tymczasowymi oraz po płytach przejazdowych. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów na jezdni.

Ponadto,  od 3 sierpnia do 8 października br., w związku z remontem elewacji posesji przy ul. Chłapowskiego 1 zwężane będą odcinki chodnika na wysokości posesji od strony ul. 28 Czerwca 1956 r. i ul. Chłapowskiego oraz wprowadzany będzie czasowy zakaz parkowania. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazem.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.