Kontynuowane są prace na ulicach Poznańskiej (układanie nawierzchni), Jeżyckiej (regulacja włazów), Warszawskiej (remont nawierzchni w okolicy granic miasta).