Budowa i przebudowa dróg w północnej części Poznania to najważniejszy element wieloetapowej koncepcji rozwiązań transportowych dla tego obszaru. Została ona opracowana w taki sposób, aby już realizacja jej pojedynczych elementów przyniosła poprawę warunków ruchu dla pojazdów poruszających się w tej części miasta.

Szczegóły projektowanych rozwiązań zostaną zaprezentowane 4 października br., kiedy to rozpoczną się konsultacje społeczne poświęcone wspomnianej wyżej koncepcji.

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie ZDM w zakładce Konsultacje społeczne.