Już przed rokiem w ramach Pakietu dla Mobilności, na wniosek lokalnych samorządowców zmieniona została organizacja ruchu na Śródce i Ostrowie Tumskim. Tak by zapewnić większe bezpieczeństwo ruchu drogowego – szczególnie najmniej chronionym uczestnikom, czyli pieszym i rowerzystom. Poprawiła się także estetyka tych chętnie odwiedzanych przez turystów rejonach Poznania. Obecnie prowadzone są prace związane z wdrażaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Na środę (22 września) zaplanowane są prace malarskie na Śródce. Nowe oznakowanie poziome zostanie wykonane na ulicach: Cybińskiej, Filipińskiej i Ostrówek. Na czas robót wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania i postoju. Stosowne znaki zostały już ustawione. Podobnie jest na Ostrowie Tumskim, gdzie wyznaczanie miejsc postojowych wokół katedry zaplanowane jest na czwartek (23 września).

Na wspomnianych ulicach - po zakończeniu prac organizacja ruchu niewiele się zmieni. Wyjątkiem jest ul. Ostrówek, gdzie parkowanie będzie możliwe tylko po jednej stronie ulicy. To dlatego, że w niektórych miejscach jezdnia jest zbyt wąska by możliwy był ruch dwukierunkowy i parkowanie po obu stronach jezdni.

Również w tym tygodniu rozpocznie się montaż fundamentów pod parkomaty na Śródce, Ostrowie Tumskim i Zagórzu.  

Przeprowadzenie prac uzależnione jest od warunków pogodowych.

 

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Cybińskiej, Filipińskiej i Ostrówek oraz wokół katedry na Ostrowie Tumskim obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac.