Prace drogowe przewidziane są także na ul. Głogowskiej (obie części przy granicy miasta). Możliwe wygrodzenia na ul. Drzyborskiej, gdzie roboty prowadzone będą na poboczu. Kontynuujemy prace na ul. Dąbrowskiego - jezdnia, ul. Hetmańskiej i ul. Mieszka I – ciąg pieszo – rowerowy.