Na ul. Ostrowskiej malowane będzie oznakowanie poziome. Prace przy naprawie nawierzchni zaplanowane są na ul. Przepadek.

Nadal remontujemy jezdnię na ul. Dąbrowskiego i ciągi pieszo – rowerowe na ulicach Hetmańskiej i Mieszka I.