Dzięki tym pracom piesi będą mogli o wiele wygodniej przejść aleją spacerową, a rowerzyści przejechać z północnych części miasta do centrum i na odwrót. Zaułek jest ważnym elementem tras rowerowych w Poznaniu, uwzględnionym w Programie Rowerowym Miasta Poznania. To także jedna z dróg prowadzących w rejon Cytadeli.

Zaułek Piotra Majchrzaka to jeden z bardziej malowniczych (na przeważającej części) skrótów i tras pieszo – rowerowych w Poznaniu. Ciągnie się pomiędzy ul. Józefa Kulasa, a ul. gen. Kutrzeby. Niestety zniszczona nawierzchnia wymaga remontu, by dostosować ją do potrzeb pieszych i rowerzystów. Prace rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 13 września, i zakończą na przełomie września i października. W ich trakcie usunięta zostanie istniejąca nawierzchnia  a w jej miejsce ułożona nowa.

W trakcie prac przejście i przejazd rowerem przez Zaułek Majchrzaka nie będą możliwe, o czym będą informowały ustawione znaki. Rekomendowany objazd dla rowerzystów prowadzi przez al. Niepodległości. Można też dojechać do centrum przez ul. św. Wojciecha. Piesi mogą ominąć remontowany chodnik wybierając al. Niepodległości i ul. św. Barbary.

Kosz prac wyniesie niemal 160 tysięcy złotych.