W związku z powyższym wystąpią ograniczenia ruchu kołowego, pieszego i rowerowego w tym rejonie. Ograniczenia będą polegały na zwężeniu fragmentu jezdni ul. Marcelińskiej. W rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się ruch wahadłowy ręcznie kierowany.

W związku z zamknięciem ciągu pieszego i rowerowego po północnej stronie, zostanie on przekierowany na drugą stronę ulicy na część południową, na której funkcjonuje wspólny ciąg pieszo - rowerowy. Prace potrwają do 30 listopada 2021 r.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.