Prace przy wymianie masy bitumicznej podzielono na dwa etapy - zamknięte zostaną najpierw zewnętrzne pasy ruchu ul. Bałtyckiej w obu kierunkach, a następnie pasy wewnętrzne w rejonie przejazdu. 

Ruch w obu kierunkach ul. Bałtycką będzie odbywać się po jednym pasie. Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 40 km/h.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.