To kontynuacja prac z zeszłych lat. W ramach remontu zerwana zostanie stara i już w wielu miejscach dość zniszczona nawierzchnia a w jej miejsce ułożona nowa z masy asfaltowej. Dzięki temu piesi będą mogli poruszać się w bardziej komfortowych warunkach.

Remont został wskazany do wykonania przez Radę Osiedla Piątkowo. To właśnie ten lokalny samorząd przekazał na ten cel 88 tysięcy złotych ze środków będących w jego dyspozycji.

Zakończenie robót przewidziane jest na 17 maja, a w ich trakcie mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu pieszych.