Realizacja tych działań ma na celu poprawę krajobrazu ulicy oraz jakości powietrza. Zieleń nie tylko stanowi estetyczny element przestrzeni, ale także pełni istotną rolę ekologiczną, przyczyniając się do oczyszczania atmosfery, poprawia retencję (mniejsza groźna podtopień przy coraz bardziej intensywnych opadach deszczu) oraz zmniejsza temperatury w upalne letnie dni.

Pierwsze prace przygotowawcze zostały już zakończone, a obejmowały one uporządkowanie zniszczonych terenów zielonych oraz posianie trawników. Kolejnym krokiem będzie posadzenie siedmiu jesionów pensylwańskich Summit, co nastąpi najpóźniej w pierwszej połowie maja.

Teren jest już przygotowany, dlatego apelujemy do wszystkich użytkowników ulicy o dbanie o naszą wspólną przestrzeń. Prosimy o nie niszczenie zieleni, gdyż każdy nasz wysiłek ma na celu stworzenie lepszego środowiska dla nas wszystkich. Oczywiście zwracamy również uwagę, że dewastowanie zieleni grozi mandatem.