263 punkty Hop & Go są już dostępne przy poznańskich ulicach. Zostały wyznaczone w większości na obszarze objętym płatnym parkowaniem, a więc na Starym Mieście, Jeżycach, Wildzie i Łazarzu. Pojedyncze punkty znajdują się także poza śródmieściem, m.in. przy głównych ulicach czy węzłach przesiadkowych komunikacji publicznej.

Od 1 lutego do 31 marca br. obowiązuje tzw. okres przejściowy. Operatorzy hulajnóg i rowerów współdzielonych mają czas na przystosowanie swoich aplikacji do wdrożonych rozwiązań i poinformowanie użytkowników o nowych zasadach. Poznaniacy mogą w tym okresie pozostawiać sprzęt w punktach, nie jest to jednak obligatoryjne.

Od 1 kwietnia br. użytkownicy sprzętu współdzielonego będą musieli pozostawiać hulajnogi lub rowery w punktach Hop & Go. Osoby, które pozostawią sprzęt poza wyznaczonym miejscem, nie będą mogły zakończyć wypożyczenia, a opłata będzie im nadal naliczana. To rozwiązanie powinno skutecznie zniechęcić do pozostawiania hulajnogi poza wyznaczonymi miejscami.

Obowiązek pozostawienia hulajnogi w punkcie mobilności będzie dotyczył obszaru objętego Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania i Strefą Płatnego Parkowania. W lokalizacjach poza ŚSPP i SPP pozostawienie sprzętu współdzielonego w punktach hop&go będzie rekomendowane.

ZDM planuje pobierać opłaty od operatorów sprzętu współdzielonego za korzystanie z punktów Hop & Go. Temat ten został omówiony z operatorami pod koniec ubiegłego roku. Doprecyzowania wymaga tylko wysokość stawki i termin rozpoczęcia płatności.

Zarząd Dróg Miejskich podjął się uporządkowania kwestii nieprawidłowo parkujących hulajnóg elektrycznych na wyraźne oczekiwanie mieszkańców, radnych osiedlowych, a w szczególności osób niewidomych i niedowidzących, dla których nieprawidłowo pozostawione hulajnogi są ogromnym zagrożeniem.  
 

 

Pobierz plik:

Punkty mikromobilności hop&go