Prace będą polegały na wymianie istniejącej, zapieczonej nawierzchni z pofrezu na nową pofrezową. Odbywać się mają na odcinku od początku posesji nr 5 do końca posesji nr 15. Zakres robót został ustalony podczas spotkania z mieszkańcami i lokalną radą osiedla. Całość robót powinna zakończyć się do 31 lipca.