Na ulicy Wiatracznej zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Ruch samochodowy będzie się odbywać wahadłowo po pasie ruchu, na którym nie będą prowadzone roboty asfaltowe.

Na ulicach Serbskiej i Jaskiniowej zostaną przeprowadzone remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, a na ulicy Wołyńskiej należy wykonać regulację wysokościową pokryw studni kanalizacji deszczowej.