Obecnie kończą się działania związane z usuwaniem śliskości na sieci dróg podstawowych.
Kierowców prosimy o ostrożną jazdę.