Prace o mniejszym zakresie zaplanowane są na ul. Niegolewskich. Trwa remont na ciągu pieszo – rowerowym na ul. Hetmańskiej oraz wymiana barier sprężystych na ul. Niestachowskiej.