Prace drogowe zaplanowane są na ulicach: Naramowickiej, Opolskiej i Rylejewa. Na ul. Bułgarskiej i Niestachowskiej trzeba wymienić bariery sprężyste.