- Planowana zmiana umożliwi realizację prac związanych z infrastrukturą podziemną po stronie Politechniki Poznańskiej. Wykonawca wkrótce przystąpi do budowy fundamentów pierwszych podpór mostów. Przygotowuje platformy, na których ustawiane będą tzw. głębiarki, czyli urządzenia wykorzystywane właśnie przy pracach fundamentowych – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu przy Politechnice Poznańskiej planowane jest na 27 listopada (poniedziałek). Przypominamy, że od końca września obowiązuje strefa zamieszkania na ul. Piotrowo oraz ul. Berdychowo. Z kolei 27 listopada zmiany zostaną wprowadzone na skrzyżowaniu ulic Berdychowo i Rychlewskiego. Dojazd do budynków Politechniki Poznańskiej oraz PCSS będzie dopuszczony po istniejącym ciągu pieszo-rowerowym, który zostanie poszerzony. Wzdłuż tej trasy przygotowany zostanie tymczasowy ciąg dla pieszych i rowerzystów. Zmiana w organizacji ruchu jest konieczna z uwagi na prace związane z sieciami uzbrojenia podziemnego. Docelowo skrzyżowanie ulic Berdychowo i Rychlewskiego zostanie przebudowane.

Schemat organizacji ruchu

Prace archeologiczne wyprzedzające budowę mostów pieszo-rowerowych rozpoczęły się pod koniec czerwca. Najpierw przeprowadzono je na Zagórzu, czyli południowej części Ostrowa Tumskiego. Odkryto tam fragmenty balustrady pochodzącej z dawnego mostu Bolesława Chrobrego oraz ponad 80 mniejszych zabytków, jak monety, przedmioty użytkowe, elementy ubioru oraz materiał ceramiczny. Z kolei w części zachodniej, a więc na Chwaliszewie, zbadany został teren, na którym planowana jest jedna z podpór. Zrealizowane zostały także m.in. badania georadarowe na trasie Wartostrady wchodzącej w zasięg inwestycji. Odkrycia na Chwaliszewie są nieliczne, znaleziono głownie nowożytne monety (datowane na okres po XVII wieku) oraz pojedynczą łuskę karabinową z XX wieku. Obecnie archeolodzy pracują na Berdychowie, do tej pory wykonali tam badania georadarowe i znaleźli ceramikę nowożytną oraz monety datowane na XVII-XIX wiek.

Nad Wartą i Kanałem Ulgi powstaną dwie konstrukcje o długości 165 i 117 metrów. Obie części zaplanowano jako analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, tworzące jednolitą całość. Zadanie obejmuje nie tylko budowę przeprawy, ale też chodników, pochylni i schodów.