Nowa droga z chodnikiem i ścieżką rowerową odciąży zakorkowaną ul. Dąbrowskiego, a okoliczni mieszkańcy zyskają wygodny dojazd do domów.

- Uzyskaliśmy już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla tej inwestycji. To bardzo ważne, gdyż pozwala na uruchomienie kolejnych kroków. Aktualnie przygotowujemy dokumentację przetargową pod wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia prac to trzeci kwartał tego roku, nie powinny trwać one dłużej niż ok. 12 miesięcy – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowy, około kilometrowy odcinek drogi, będzie przedłużeniem istniejącej ul. św. Wawrzyńca. Wybudowany zostanie wzdłuż nasypu kolejowego jako jednojezdniowa droga, na której kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż południowej części jezdni powstanie chodnik dla pieszych oraz droga rowerowa. Planowane roboty obejmują także wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na całej długości nowego odcinka ulicy oraz budowę przystanków autobusowych. Istniejący układ komunikacyjny zostanie dostosowany do nowej drogi, dlatego zakres inwestycji obejmuje też prace na skrzyżowaniach ul. św. Wawrzyńca z ul. Niestachowską i ul. Żeromskiego oraz z ul. Kościelną, gdzie zmodernizowana zostanie m.in. sygnalizacja świetlna.

Budowę nowego odcinka ul. św. Wawrzyńca współfinansuje spółka Colian Developer, która realizuje wieloetapowy projekt osiedla na terenie dawnej fabryki Goplany. Przekazała na ten cel 10 mln zł. Pozostałe koszty poniesie miasto Poznań, które zarezerwowało środki w wieloletniej prognozie finansowej.
PIM