Możliwe punktowe wygrodzenia na ul. Obornickiej oraz ul. Darzyborskiej. Kontynuujemy remonty nawierzchni jezdni na ul. Dąbrowskiego i ciągów pieszo – rowerowych na ulicach Hetmańskiej i Mieszka I.