Naprawy nawierzchni jezdni zaplanowane są na ulicach: Głuszyna i Krańcowej. Możliwe wygrodzenia na ul. Stróżyńskiego, ul. Witosa oraz ul. 28 Czerwca 1956 roku. Prace drogowe będą także na ul. Radojewo i ul. Naramowickiej.