Prace będą prowadzone na części wylotowej z miasta. Zaplanowane są na odcinkach, gdzie wcześniej nie wymienialiśmy nawierzchni pomiędzy ul. Polską, a ul. Czarnkowską (okolice ul. Lutyckiej).

W trakcie robót rozebrana zostanie stara warstwa ścieralna, założone wzmocnienie i ułożona nowa nawierzchnia. Tak by poprawić bezpieczeństwo i komfort przejazdów na tej ważnej dla komunikacji ulicy.

By remont jak najmniej doskwierał, będzie prowadzony etapami. Wygradzane będą poszczególne pasy jezdni na różnych odcinkach. Wprowadzane będą także ograniczenia prędkości. Dlatego zwracamy się z apelem o ostrożność i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu w związku z rozpoczęciem prac, od 11 do 13 maja, wyłączony zostanie lewy pas ruchu wylotowej jezdni ul. Dąbrowskiego bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Polską. W związku z tym tymczasowo wygrodzony zostanie także lewy pas do lewoskrętu z ul. Polskiej w ul. Dąbrowskiego (nie będzie możliwości zawracania w ul. Polską).

Ponadto lewy pas ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Polską będzie wyłącznie pasem do lewoskrętu; jazda na wprost będzie możliwa tylko prawym pasem ul. Dąbrowskiego.

Koszt prac to dwa miliony złotych, z uwagi na zakres potrwają one do połowy lata.