Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie Łazarza i Wildy wiązało się z licznymi zmianami w organizacji ruchu. Ich celem była nie tylko poprawa sytuacji parkingowej poprzez uporządkowanie parkowania. Równie istotne było zmniejszenie natężenia ruchu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na łazarskich i wildeckich ulicach. Służyć miały temu zmiany kierunków ruchu, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości „Tempo 30”, czy też likwidacja nielegalnych miejsc postojowych, położonych zbyt blisko skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje na terenie Łazarza i Wildy od kilku miesięcy. Aby lepiej ocenić czy wprowadzone zmiany spełniły zakładane cele, zdecydowaliśmy zapytać o to użytkowników dróg. W związku z tym powstała ankieta skierowana do wszystkich, którzy na co dzień poruszają się ulicami Łazarza i Wildy: pieszych, kierowców i rowerzystów. Udział w badaniu mogą wziąć mieszkańcy obu osiedli, przedsiębiorcy prowadzący działalność na ich terenie, a także osoby z pozostałych części Poznania i z innych miast, które korzystają z łazarskich i wildeckich dróg.

Ankieta jest prowadzona w formie elektronicznej i potrwa do 31 grudnia 2021 roku. Kwestionariusz jest dostępny na podanej niżej stronie internetowej. Badanie jest całkowicie anonimowe, a udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zajmuje od kilku do kilkunastu minut.

Link do ankiety: https://strefa.webankieta.pl/