W skrócie oznacza to, że piesi będą mogli wygodniej i bezpieczniej przekraczać ulice. Prace prowadzone są już na ul. Roboczej. W następnej kolejności będą między innymi na ulicach: Pamiątkowej, św. Jerzego, św. Czesława, Fabrycznej, Sikorskiego i Kosińskiego.

W każdym z przypadków mają obejmować: regulację wysokości krawężników (ich obniżenie), wymianę lub regulację nawierzchni chodników a przede wszystkim realizację oznaczeń fakturowych dla osób niewidomych i niedowidzących, tj. specjalnych płytek z wypustkami zapewniającymi bezpieczeństwo i orientację w obrębie przejść.

Fot. K. Knopczyński