- To jedna z najważniejszych dla spółki inwestycji, które rozpoczniemy w tym roku. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna to będzie przeprawa dla pieszych i rowerzystów. Dzięki niej sprawnie i wygodnie dostaną się z okolic jeziora Malta i Politechniki Poznańskiej do centrum Poznania, w tym na odnowiony Stary Rynek. Wiemy, że to także wielka szansa dla bardzo atrakcyjnych rekreacyjnie terenów nad Wartą oraz wokół Malty – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wizualizcja kladki nad Wartą

Przeprawa składać się będzie z dwóch mostów dla pieszych i rowerzystów nad Wartą oraz Cybiną zbudowanych na wysokości ul. Berdychowo, a następnie zostanie poprowadzona przez cypel w południowej części Ostrowa Tumskiego (Zagórze) do Chwaliszewa, w okolicy tzw. kontenerów. Konstrukcja nad Wartą będzie liczyła 165 metrów długości, natomiast nad Cybiną - 117 metrów. Obie części, które będą tworzyły jednolitą całość, są analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym.

Zadanie obejmuje też budowę chodników, pochylni i schodów. Nowa atrakcja nad Wartą i Cybiną będzie oświetlona, powstanie też monitoring miejski. W zakres prac wchodzi budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej. Pojawi się również mała architektura, taka jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe.

Wybrany wykonawca na wybudowanie mostów będzie miał ok. 2 lat od dnia podpisania umowy, co będzie mogło nastąpić po uprawomocnieniu się wyniku postępowania przetargowego.

PIM