Zgodnie z decyzją Rady Osiedla Naramowice wyremontowany został zniszczony chodnik na ul. Sielawy. Prace były prowadzone od okolic sklepu przy skrzyżowaniu z ul. Naramowicką po pozostałości starej bramy (po północnej stronie ulicy). Dzięki temu piesi zyskali większy komfort przemieszczania się. Koszt prac to 32 tysiące złotych. Został sfinansowany ze środków, które do swojej dyspozycji ma RO Naramowice.

Natomiast na kolejnej części ul. Swarożyca ułożona została ażurowa nawierzchnia jezdni. To dlatego, by w razie opadów woda mogła wsiąkać w grunt, bo ulica nie ma odwodnienia. Remont był kontynuacją robót prowadzonych w ubiegłych latach. Jego koszt to 44 tysiące złotych.