Przez lata na tym terenie był dziki parking. Samochody parkowano w błocie, obok była wydeptana ścieżka zamiast chodnika. Całość wyglądała dość nieestetycznie i nie była funkcjonalna.

Między innymi z uwagi na popularność tego miejsca wśród kierowców, rowerzystów i pieszych podjęta została decyzja o przebudowie.

Od marca br. prowadzone były tutaj prace budowlane. Najpierw roboty związane głównie z podziemną infrastrukturą kanalizacyjną. Następnie można było rozpocząć roboty naziemne. Dzięki nim powstało przedłużenie ul. św. Rocha z obustronnym chodnikiem. Kierowcy mogą teraz wygodnie dojechać do nowych miejsc postojowych. Na końcu powstała również zatoka do zawracania. Ponadto wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy. Przebudowana została także kanalizacja deszczowa.

Piesi i rowerzyści mogą przejść, przejechać dalej do mostu. Przy budynkach sióstr Serafitek, między innymi z uwagi na prowadzoną przez nie działalność opiekuńczą, wyznaczone zostały miejsca do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki temu wszyscy użytkownicy dróg zyskali bardzo wygodną przestrzeń. Znacznie poprawiła się także estetyka okolicy. Trzeba dodać, że w trakcie przebudowy przesadzono dwa drzewa oraz dosadzono 11 nowych. Koszt wszystkich prac wyniósł około 950 tysięcy złotych.